نوشته‌ها

سرمایه گذاری دویست هزار پوندی انگلستان
,

سرمایه گذاری دویست هزار پوندی انگلستان

/
سرمایه گذاری دویست هزار پوندی انگلستان سرمایه گذاری دویست هزار پوندی انگلستان چگونه …
سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلیس
,

سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلیس

/
سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلیس سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلیس چیست؟ …
شرایط مهاجرت به انگلستان
,

شرایط مهاجرت به انگلستان

/
شرایط مهاجرت به انگلستان شرایط  مهاجرت به انگلستان 2018 در میان انواع ر…
مهاجرت کاری به انگلیس
,

مهاجرت کاری به انگلیس

/
مهاجرت کاری به انگلیس آیا به دنبال مهاجرت کاری به انگلیس می با…
هزینه های تحصیل و زندگی در انگلستان
سرمایه گذاری در انگلستان
, ,

ویزای سرمایه گذاری انگلستان

/
کشور انگلستان در جهت جذب نیروی مهاجر ، اقدام به تصویب قوانین سرمایه گذاری نموده است . این نوع سرمایه گذاری به سه دسته تقسیم می گردد که در ذیل به تفصیل شرح داده می شود : سرمایه گذاری 50 هزار پوندی سرمایه گذاری 200 هزار پوندی سرمایه گذاری 1 میلیون پوندی