نوشته‌ها

مهاجرت به آلمان از طریق ویزای کاری
, ,

مهاجرت به آلمان از طریق ویزای کار آلمان

/
همان طور که گفته شد کشور آلمان یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان میباشد بنابر این به نظر میرسد که به نیروی کار نیاز داشته باشد ؛کشور آلمان به نیروی کار احتیاج دارد ولی با توجه به این که این کشور جزو اتحادیه اروپا میباشد جذب نیروی کاری از خارج اتحادیه اروپا با قوانین مشکلی همراه است البته در صورتی که کارفرما نسبت به جذب نیروی کاری اقدام نماید و برای شخص دعوتنامه کاری بفرستند این امکان که به شخص ویزای کاری تعلق بگیرد وجود دارد.