حقوق بین الملل و بررسی آن

حقوق بین الملل ، ابعاد حقوقی پدیده مهاجرت و راه های مهاجرت در حقوق بین الملل، در این مقاله به طور علمی و دقیق مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. حقوق بین الملل چیست و چه موضوعاتی را شامل می شود؟ پدیده مهاجرت در حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد؟ راه های قانونی مهاجرت به چه نحوی است؟  تابعیت یکی از مظاهر حاکمیت دولت ها است در نتیجه قوانین مربوط به اعطای تابعیت در محدوده اختیارات هر دولت است. اصولاً تابعیت در روابط بین اشخاص و دولت استوار است در حالی که شهروندی بر اساس وجود علقه و شرایط خاص بین شخص و سرزمین یا اقامتگاه ایجاد می‌شود. تقسیم بندی کلی حقوق بین الملل شامل عمومی و خصوصی است. تابعیت به نوعی رابطه‌یِ سیاسی، معنوی یا حقوقی بین یک شخص و دولتی معین می باشد و اقامت به معنای سکونت در یک کشور می باشد که مستلزم اجازه اقامت از دولت است که معمولا محدود به زمان مشخصی است . مقاله ای که در ادامه مطالعه می فرمایید با بررسی ها و تحقیقات گسترده ی کارشناسان حقوقی موسسه حقوقی ملک پور گردآوری شده است تا راهنمای شما عزیزان در این زمینه باشد. با مطالعه این مقاله تمامی عنوان های زیر برای شما سروران گرامی به طور کامل شرح داده می شود؛ لذا در مقاله پیش رو موضوعات زیر مورد تحلیل قرار می گیرد:

حقوق بین الملل
 • حقوق بین الملل و شرایط عمومی
 • حقوق بین الملل و طبقه بندی حقوق بین الملل
 • حقوق بین الملل و موضوعات حقوق بین الملل
 • حقوق بین الملل و تابعیت
 • حقوق بین الملل و اقامت
 • حقوق بین الملل و تفاوت تابعیت و اقامت
 • حقوق بین الملل و تعارض قوانین
 • حقوق بین الملل و روش های مهاجرتی
 • حقوق بین الملل و سخن پایانی

شما می توانید از طریق دریافت مشاوره رایگان شرایط و اطلاعات تماس خود را وارد کرده تا مشاوران ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند و شرایط شما را برای مهاجرت بررسی کنند.

حقوق بین الملل و شرایط عمومی

حقوق بین الملل یکی از گرایشات حقوق است که در مقابل حقوق داخلی قرار می گیرد. در واقع حقوق بین الملل از محدوده قلرو صلاحیتی یک کشور فرا تر رفته و به تنظیم روابط حقوقی در سطح بین المللی خارج از مرز داخلی یک دولت می پردازد. حقوق بین المللی به دو دسته کلی یعنی حقوق بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می شود. حقوق بین الملل عمومی به روابط دولتها با یکدیگر یا دولتها و سازمانهای بین المللی و یا سازمان های بین المللی با یکدیگر می پردازد. در حالی که حقوق بین الملل خصوصی به روابط اشخاص حقیقی یا حقوقی در سطح بین المللی می پردازد. مهاجرت یکی از موضوعات حساس حقوق بین الملل می باشد و به طور کلی از شش روش اصلی صورت می پذیرد:

 • ازدواج
 • تولد
 • تحصیل
 • کار
 • سرمایه گذاری
 • پناهندگی

زیر مجموعه حقوق بین الملل خصوصی، بحث تابعیت و اقامت و تعارض قوانین مطرح می شود که هر یک از این موارد به طور اختصاصی برای شما عزیزان شرح داده می شود.

وکیل مهاجرت

فایل ویدئویی موسسه ملک پور در مورد وکیل مهاجرت به اروپا

حقوق بین الملل و طبقه بندی حقوق بین الملل

به طور کلی با تقسیم بندی صورت گرفته توسط هانس کلسن (  Hans Kelsen) فیلسوف و حقوقدان  قرن ۲۰، حقوق بین الملل به دو دسته حقوق بین الملل عام و خاص تقسیم می شود:

جدول تقسیم بندی حقوق بین الملل از دیدگاه هانس کلسن

نمودار گرافیکی رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل و موضوعات حقوق بین الملل

به طور کلی تابعین حقوق بین الملل یا موضوعات حقوق بین الملل به دو دسته کلی تقسیم می شوند. تابعین مستقیم یا تابعین فعال عبارت است از:

 • دولت ها
 • سازمان های بین المللی دولتی

البته حقوق بین الملل تابعین دیگری نیز دارد. از جمله:

 • ۱- اشخاص حقيقی (افراد)
 • ٢ –شرکت های خصوصی خارجی (شرکت های چند ملتی)
 • ٣ –سازمان های بين المللی غير دولتی
 • ۴-نهضت های آزادی بخش

در واقع مواردی که خدمت شما بزرگواران توضیح داده شد، موضوعات اصلی حقوق بین الملل و به نوعی تابعین اصلی آن می باشند که موضوع حق و تکلیف در این زمینه  قرار می گیرند.

حقوق بین الملل ـ وکیل مهاجرت ـ وکیل حقوق مهاجرت

حقوق بین الملل و تابعیت

حقوق مهاجرت با بررسی دو موضوع اساسی یعنی تابعیت و اقامت گره خورده است. تابعیت به معنای رابطه ی سیاسی، حقوقی و معنوی میان شخص و دولت معین است. رابطه سیاسی به این معنا که به طور مثال حق شرکت در انتخابات و رای دادن و تصمیم گیری در مورد وضعیت سیاسی مختص تابعین یک کشور است و هم چنین رابطه حقوقی به این معنا که حقوق مدنی مربوط به هر یک از افراد را هم چون مسائل مربوط به احوال شخصیه آنها را شامل می شود و در آخر رابطه معنوی به این معنا که تابعیت وابسته به مکان جغرافیایی و قلمرو حکومتی که فرد از آن آمده است، نمی باشد بلکه این رابطه چنان علقه ای میان فرد و دولت متبوع بوجود می آورد که حتی شخص با خارج شدن از محدوده سرزمینی که تابعیت آن را دارد، هم چنان تابع آن دولت باقی خواهد ماند. در مورد تابعیت، اصول اساسی در حقوق بین الملل وجود دارد :

 • تابعیت یک نوع حق محسوب می شود
 • هر فردی حق برخورداری از یک تابعیت را دارد
 • تابعیت امری زوال ناپذیر است و سلب ناپذیر است
 • تابعیت قابلیت تغییر پذیری دارد

راه های کسب تابعیت از طریق تولد به دو اصل کلی خاک و خون بر می گردد.

 • اصل خون بیان می کند تابعیت یک دولت تنها در صورتی به فرد متولد شده در آن کشور اعطا می گردد که پد یا مادر او از تابعین آن کشور باشند همانند کشورهایی مانند اتریش، آلمان، سوئیس
 • اصل خاک بیان می کند فرزند متولد شده در خاک یک کشور صرف نظر از تابعیت پدر و یا مادر ، از تابعیت آن کشور برخوردار خواهد شد همانند کشورهای کانادا، برزیل و آرژانتین

مسئله ی که از نظر حقوق بشر نیز در چند سال گذشته مورد توجه عده زیادی از حقوقدانان قرار گرفت، موضوع آپارتاید یا بی تابعیتی است؛ یعنی برخلاف اصل اساسی حقوق بین الملل مبنی بر اینکه هر فردی حق داشتن تابعیت یک کشور را دارد، فردی تابعیت هیچ دولتی را نداشته و به اصطلاح پدیده آپارتاید شکل گرفته باشد که مورد نهی شدید در نظام حقوق بین الملل معاصر واقع شده است.

مهاجرت ـ تابعیت ـ مهاجرت به خارج از کشور ـ حقوق مهاجرت ـ تابعیت

حقوق بین الملل و اقامت

اقامت در واقع به دو صورت بلند مدت و کوتاه مدت وجود دارد. اقامت به طور کلی به معنای ماندن در یک کشور به طور قانونی است. اقامت دائم  یا به اصطلاح PR (Permanent Residency)، در حقوق بین الملل به معنای برخورداری از تمام حقوق شهروندی به جز برخی حقوق مثل حق رای دادن می باشد. در واقع این نوع اقامت محدودیت زمانی ندارد و اولین قدم جهت اخذ تابعیت محسوب می شود اما اجازه اقامت(permit residency) کوتاه مدت است و صرفا مجوزی برای ورود به کشورهای مختلف می باشد. اقامت موقت معمولا هر ساله تمدید خواهد شد. در واقع اقامت، معمولا هر ساله و بعد از چندبار تمدید منجر به اقامت دائم خواهد شد؛ اما تمدید اقامت به عوامل متفاوتی بستگی دارد مانند اینکه فرد به طور مثال در طی اقامت موقت مرتکب جرم و جنایتی نشده باشد که برای آن دولت تهدیدی محسوب گردد. در واقع هنگامی که افراد در صدد اخذ انواع ویزای تحصیلی ،کاری  و یا سرمایه گذاری در کشوری هستند، به دنبال کسب اجازه اقامت و ورود به آن کشور می باشند که گاهی اوقات منجر به اقامت دائم فرد گشته و زمینه را برای کسب تابعیت فراهم می آورد.

حقوق بین الملل و تفاوت تابعیت و اقامت

تابعیت رابطه سیاسی و حقوقی و معنوی میان شخص و یک کشور است که او را به یک دولت خاص منتسب می کند . نکته ی مهم این است که تابعیت سلب شدنی نیست؛ در واقع نمی توان تابعیت فردی را از او سلب کرد. هم چنین تابعیت محدودیت خاصی ندارد، به این معنا که در خارج از محدوده سرزمینی نیز تابعیت حفظ خواهد شد. اقامت رابطه مادی با یک کشور بدون در نظر گرفتن تابعیت می باشد. اقامت می تواند به صورت بلند مدت یا کوتاه مدت باشد. توضیح بهتر آنکه اقامت محدودیت زمانی دارد. هم چنین افراد معمولا از طریق اخذ ویزاهای کوتاه مدت توریستی و یا ویزاهای بلند چون تحصیل، کار، سرمایه گذاری وارد کشورهای مختلف می شوند و در واقع اجازه اقامت کسب می نمایند. تابعیت معمولا از طریق سیستم خاک یا خون اعطا می گردد که در ادامه به طور کامل برای شما عزیزان توضیح داده می شود.

حقوق بین الملل ـ حقوق بین الملل عمومی ـ حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل و روش های مهاجرتی

روش های مهاجرتی به طور کلی به شش روش اصلی ( کار، تحصیل، سرمایه گذاری، تولد، ازدواج و پناهندگی) تقسیم می شود. در ادامه به طور تخصصی هر یک از این روش ها برای شما دوستان عزیز شرح داده می شود.

 • تحصیل

به طور کلی برای مهاجرت از طریق تحصیل طبق حقوق بین الملل، فرد متقاضی نیاز به اخذ پذیرش در مرحله اول و بعد از آن اخذ ویزای تحصیلی دارد. تحصیل عموما در مقاطع مختلفی مثل مدارس، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا امکان پذیر است. عموما دانشگاه ها به دو صورت دولتی و بین المللی وجود دارند که پذیرش دانشگاه های دولتی معمولا هزینه کمتری برای شما دارد. در برخی کشورهای اروپایی امکان تحصیل به زبان رسمی آن کشورها به صورت رایگان وجود دارد. به طور مثال در کشورهایی چون آلمان و اتریش امکان تحصیل رایگان به زبان آلمانی وجود دارد. یکی از الزامات اخذ ویزای تحصیلی داشتن نامه پذیرش دانشگاه می باشد. معمولا بعد از اخذ پذیرش وارد مرحله اخذ ویزا خواهید شد.

عموما برای اخذ پذیرش، مدارک زیر مورد نیاز است:

 • اسکن پاسپورت
 • ترجمه مدارک تحصیلی متقاضی و ریز نمرات
 • یک قطعه عکس
 • پرداخت هزینه های مربوط به پذیرش دانشگاه
 • آدرس و شماره تماس و کد پستی متقاضی

عموما مدارک لازم برای  اخذ ویزای تحصیلی  به شرح زیر است:

 • نامه ی پذیرش تحصیلی
 • اسکن پاسپورت
 • اسکن مدارک شناسایی(ترجمه شده)
 • یک قطعه عکس
 • ارائه ی فرم تمکن مالی
 • تکمیل فرم درخواست ویزا

به طور کلی در برخی از کشورها امکان دریافت بورسیه تحصیلی برای دانشجویان فراهم است. دو سیستم کلی جهت ارزیابی افراد وجود دارد. بسیاری از دانشگاه ها معدل محور می باشند و معیار ارزیابی را معدل دوره ی تحصیلی قبلی قرار داده اند و برخی دیگر نیز معیار ارزیابی را مقالات و کارهای پژوهشی دانشجویان قرار می دهند. امکان دریافت بورسیه تحصیلی در مقطع دکترا بیشتر از سایر مقاطع تحصیلی می باشد و به طور کلی به رزومه تحصیلی فرد متقاضی و نحوه ی ارتباط برقرار کردن با اساتید دانشگاه های مختلف بستگی دارد. یکی از مهم ترین نکات سطح زبان شما است و داشتن مدرک زبان تاثیر بسیار زیادی در شانس دریافت بورسیه شما دارد.

تحصیل در خارج از کشور ـ مهاجرت تحصیلی

 • کار

به طور کلی سه نوع ویزای کاری در کشورهای مختلف وجود دارد. در بسیاری از کشور ها شما نیاز به پیشنهاد شغلی (job offer ) دارید و از این طریق ویزا دریافت می کنید. البته روند کاری از این طریق به آسانی آن چه که فکر می کنید، نیست. به طور مثال در بسیاری از کشورهای اروپایی که شما باید از طریق job offer   وارد شوید، کارفرمایان در صورت تمایل به استخدام نیروی کار در ابتدای امر، افرادی با تابعیت کشور خود را در اولویت قرار می دهند و حدود سه ماه برای جذب نیرو در کشور خود آگهی می دهند و در صورتی که نیروی کاری با ویژگی های مورد نیاز یافت نشود، سپس در اتحادیه اروپا آگهی می دهند و در صورتی که در اتحادیه اروپا هم فردی با ویژگی های مورد نظر یافت نشود، موقیت شغلی مورد نظر را برای فرد خارجی در نظر می گیرند. گروهی دیگر از کشورها هم چون کانادا و استرالیا سیستم امتیازی دارند و افراد باید امتیازات کافی جهت ورود به این کشورها جهت کار را کسب نمایند.  عواملی مانند مدرک تحصیلی، مدرک زبان، سن، سابقه ی کاری نقش عمده ای در بالا بردن امتیازات افراد دارد. برخی دیگر از کشورها هم چون اتریش و آلمان ویزای جستجوی کار ( Job Seeker Visa ) ارائه می دهند. در واقع مدت محدودی به افراد داده می شود تا وارد کشور شده و در جستجوی کار مرتبط با رشته ی تحصیلی خود باشند. به طور کلی در زمان محدودی که برای افراد در نظر گرفته می شود، متقاضی باید در جستجوی کاری مرتبط با رشته تحصیلی خود باشد که در آن زمینه سابقه کاری نیز دارد.

نمودار مهاجرت نیروی کار ایران

 • پناهندگی

بسیاری از افراد امروزه به سمت پناهندگی می روند و تصور اشتباهی از این روش مهاجرتی دارند. پناهندگی یکی از حقوق بنیادین بین‌الملل بشر است. دولت‌ها موظفند برای برآورده شدن این حق آن را به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند، اما قبل از آنکه فردی به عنوان پناهنده در کشور پذیرنده شناخته شود، باید احراز شود که آیا ترس موجه از آزار و اذیت دولت متبوع خود، ناشی از علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در گروه های اجتماعی و داشتن عقاید خاص سیاسی وجود دارد یا خیر؟ از آنجا که این فرد در دوران اثبات ادعای پناهندگی، محروم از حمایت دولت متبوع خود است، به همین دلیل نمی توان وی را به عنوان شهروند کشور متبوع دانست. از طرفی، دولت پناهپذیر هنوز این شخص را به عنوان پناهنده نپذیرفته است که حمایت‌های لازم را از وی به عمل آورد، بنابراین، این فرد واجد عنوان خاصی می شود. وضعیتی که فرد در آن قرار دارد ، وضعیتی است بین شرایط شهروندی و پناهندگی که به آن پناهجویی اطلاق می‌شود. مطابق ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهنده کسی است که به علت ترس موجه از آزار و اذیت در خارج از کشور متبوع خود به سر می‌برد و قادر یا مایل به برخورداری از حمایت آن کشور نیست. یا در صورتی که فاقد تابعیت است، در خارج از محل سکونت عادی خود به سر می برد و مایل به بازگشت نیست. عبارت ترس موجه از آزار و اذیت عبارت کلیدی تعریف است. این تعریف مشتمل بر وجود عنصر ذهنی در فردی است که متقاضی شناسایی شدن به عنوان پناهنده است. تعریف قابل قبول بین‌المللی از آزار و اذیت وجود ندارد و تلاش‌های متعددی که برای ارائه چنین تعریفی به عمل آمده است با موفقیت اندکی روبرو بوده است. از ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ چنین استنباط می‌شود که تهدید حیات یا آزادی بر مبنای نژاد، مذهب، ملیت عقیده سیاسی یا عضویت در گروه اجتماعی خاص همواره آزار و اذیت تلقی می‌شود. سایر نقض‌های جدی حقوق بشر بنا به همان دلایل نیز آزار و اذیت محسوب می‌شود.

پناهندگی ـ پناهندگی به کشور های خارجی ـ پناهندگی به خارج از کشور

قانون دوبلین در حقوق بین الملل یکی از قوانین بسیار مهمی است که در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا و ۴ کشور متحد آن شامل نروژ ، سوئیس ، ایسلند و لیختن اشتاین، اجرایی می باشد. زمانی که فرد وارد اروپا می شود به محض ورود، به خاک هر کشور و درخواست پناهندگی از او اثر انگشت گرفته خواهد شد. مسئول درخواست پناهندگی اثر انگشت را در فایل یورو داکeuro document    جستجو می کند. بر اساس این قانون تنها یک کشور می تواند مسئول بررسی پرونده پناهندگی فرد در اتحادیه اروپا باشد. کشوری که از طریق آن وارد اروپا شده و آنجا مورد بازرسی قرار گرفته است یا کشوری که به آن متقاضی پناهندگی ویزا یا اقامت داده است .البته معیار های دیگری نظیر زیر سن قانونی بودن یا رشته فامیلی نیز می تواند موثر باشد. پناهندگی راه پر خطر و پر ریسکی می باشد که می تواند عواقب بسیار ناخوشایندی برای فرد و خانواده او داشته باشد. شرایطی که برای این گونه افراد در کمپ های پناهندگی فراهم است به هیچ عنوان مناسب نیست و می تواند خطرات بسیار زیادی را برای فرد و خانواده او داشته باشد.

پناهندگی

 • سرمایه گذاری

یکی دیگر از راه های مهاجرتی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری می باشد. سرمایه گذاری یکی از روش های مهاجرتی برای افرادی است که علاقه به سرمایه گذاری و کسب سود در کشورهای دیگر را دارند. استانداردهای سرمایه گذاری به گونه ای تضمین کننده ی آینده ی سرمایه گذاری شما می باشد. در حقوق بین الملل تضمین سرمایه گذاری از مهم ترین اصول می باشد. یک سرمایه گذاری موفق در همه کشورها با بررسی استانداردهای سرمایه گذاری صورت می پذیرد. عواملی مثل فساد اقتصادی، ثبات سیاسی، سود بانکی، نرخ تورم، میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ مصادره اموال و  نرخ مالیات در انتخاب کشوری جهت سرمایه گذاری موثر است. سرمایه گذاری در کشورهای مختلف از راه های متفاوتی صورت می پذیرد. به طور مثال از طریق خرید ملک، خرید سهام، ثبت شرکت و یا برنامه های خودحمایتی می توان سرمایه گذاری پر سودی داشت که البته با توجه به شرایط موجود در کشورها ممکن است به اقامت دست یابند یا خیر؟

بهترین کشور برای سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در خارج از کشور ـ مهاجرت به خارج از کشور از طریق سرمایه گذاری

 • ازدواج

ازدواج یکی دیگر از طرق مهاجرت می باشد که افراد از طریق آن در جستجوی اقامت و یا تابعیت سایر کشورهای اروپایی می باشند. طبق قوانین حقوق بین الملل خصوصی ازدواج با افرادی که تابعیت و یا اقامت یک کشور اروپایی را دارد سبب اخذ تابعیت و یا اقامت فرد نیز می گردد. نکته ای که وجود دارد، این است که ازدواج نباید صوری باشد. در اکثر موارد راه هایی برای اثبات آن وجود دارد، مثل تاریخ ازدواج و عکس ها و فیلم هایی که نشان از واقعی بودن ازدواج دارند.  البته افرادی که قصد اخذ اقامت از این طریق را دارند، باید تمکن مالی لازم برای حمایت مالی از همسر را داشته باشد و در صورتی که شغلی نداشته باشد، باید نشان دهد که مشغول به کار است و بعد از سه ماه پرداخت مالیات به دولت و نشان دادن توانایی مالی برای اداره زندگی خود و همسر،  اجازه الحاق همسر را دارد.

 • تولد

تولد فرزند نیز یکی دیگر از راه هایی است که منجر به تابعیت فرزند خواهد شد. نکته ای که وجود دارد این است که اعطای تابعیت از این روش به دو طریق امکان پذیر است. یکی سیستم خون که تابعیت از مادر یا پدری که تابعیت کشوری را داشته باشند صرف نظر از مکان تولد فرزند، منتقل خواهد شد. در حالی که سیستم خاک بیان می کند که تابعیت وابسته به مکان تولد فرزند، صرف نظر از تابعیت پدر و مادر او است. به طور مثال پدر و مادر ایرانی در صورتی که فرزندشان در کانادا ( کانادا کشوری تابع سیستم خاک است) متولد شده باشد، تابعیت کانادا را خواهد داشت.

کار در آلمان یا اتریش
اخذ تابعیت از طریق ازدواج

حقوق بین الملل و تعارض قوانین

تعارض قوانین در صورتی اتفاق می افتد که قوانین کشورها با یکدیگر تداخل داشته باشند. در واقع تعارض قوانین، موضوعی در حقوق بین الملل خصوصی است و به این معنا که در موضوعی واحد، حکمی متفاوت در دو کشور وجود دارد. قوانین مربوط به ازدواج  یک زن و مرد فرانسوی   در ایران تابع دولت متبوع آنها خواهد بود چرا که  در ایران مطابق ماده ی ۷ قانون مدنی احوال شخصیه افراد تابع قانون متبوع آنها می باشد  . در حالی که  تعارض قوانین در صورتی رخ می دهد که یک زن و مرد انگلیسی  در ایران ازدواج نمایند. چراکه طبق قوانین انگلستان، احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه فرد است. در نتیجه قوانین ایران باید اجرا شود در حالی که در قوانین ایران احوال شخصیه تابع دولت متبوع فرد است؛ یعنی قانون انگلستان حاکم است. در این صورت تعارض قوانین اتفاق می افتد یعنی در یک موضوع واحد (ازدواج) دو حکم متفاوت دردو کشور( انگلیس و ایران)  وجود دارد. این مقاله با تلاش مشاورین حقوقی موسسه ملک پور نگارش یافته و هرگونه کپی برداری از آن غیر قانونی است.

حقوق بین الملل ـ مهاجرت ـ تابعیت

ویدئوی راهنمای گام به گام انتخاب بهترین مسیر مهاجرت
حقوق داخلی

حقوق بین الملل و سخن پایانی

حقوق بین الملل ، راه های مهاجرتی در حقوق بین الملل و مفاهیمی چون تابعیت و اقامت در این مقاله برای شما عزیزان مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفت. حقوق بین الملل یکی از شاخه های حقوق است که موضوعاتی چون تابعیت و اقامت و تعارض قوانین و پدیده مهاجرت را شامل می شود. در حال حاضر افراد زیادی قصد مهاجرت به کشورهای مختلفی را دارند که ارزیابی قوانین و مقررات مربوط به کشورها و بررسی روش های مهاجرتی به طور تخصصی در سایه ی حقوق بین الملل امکان پذیر است. پدیده ی تعارض قوانین در صورت تداخل قوانین کشورها با یکدیگر و هم چنین تابعین این حقوق به طور خلاصه برای شما عزیزان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با طرح سوالات خود در انتهای مقاله و یا در بخش پرسش و پاسخ همین سایت می توانید در کمترین زمان ممکن پاسخ آن را دریافت کنید و در صورت تمایل با تماس تلفنی با موسسه حقوقی ملک پور از مشاوره رایگان بهره ببرید.

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. نه وشیروان گفته:

  سلام … ببخشید. .. شما میتوانید دخالت پرونده در سازمان بین ملل در تهران بکن. .. و ادرس دقیق شما در تهران لطفا.

  Rating: ۵
  پاسخ
Rating: 5