تبریک به آقای امید یوسفی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای امید یوسفی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی هلند شده اند:

امید یوسفی ـ ویزای تحصیلی هلند

0 پاسخ