تبریک به خانم الهام اسفندیاری عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از سرکار خانم الهام اسفندیاری است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

الهام اسفندیاری - ویزای تحصیلی مجارستان
0 پاسخ